Un an de emisiuni în limba ebraică la Radio România Internaţional

Pe29 octombrie 2017, au debutat emisiunile săptămânale aleRadio RomâniaInternaţional (RRI) în limba ebraică. Aceste emisiuni suntdestinate evreilororiginari din ţara noastră, descendenţilor acestora, ca şituturor vorbitorilorde limba ebraică interesaţi de România.

Emisiunease difuzează în fiecare duminică, între orele 19:05-20:00,ora României.Emisiunile şi rubricile pot fi urmărite pe unde scurte, peInternet, inclusivprin aplicaţii, pe satelit, pe TuneIn, pe reţele sociale(Facebook, Twitter,SoundCloud, YouTube).

RRImulţumeşte conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune,dar şi preşedinteluiFederaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. AurelVainer, deputatuluiFCER în Parlamentul României, Silviu Vexler, şi AmbasadeiStatului Israel laBucureşti pentru sprijinul constant acordat. De asemenea RRImulţumeşte echipeicare realizează programe cât mai atractive şi mai pline deinformaţii despreRomânia şi români, inclusiv despre viaţa comunităţiievreieşti din România şirelaţiile ţării noastre cu Israelul.

RadioRomânia Internaţional are o bogată experienţă în emisiunidestinate sutelor demii de evrei originari din România, cărora le oferă din 1990o emisiune înlimba română. Descendenţii acestora, ajunşi la a 3-ageneraţie după emigrareaevreilor către Israel, vorbesc din ce în ce mai mult limbaebraică, iarlegătura lor cu ţara de origine a bunicilor şi părinţilorlor trebuiedezvoltată şi menţinută, inclusiv prin intermediul RRI.

RadioRomânia Internaţional este postul pentru străinătate alSocietăţii Române deRadiodifuziune şi realizează emisiuni în limba română, dialectul aromân şi 11limbi străine, adresate românilor din lume şi străinilorinteresaţi de România şi regiunea noastră geografică.
 Adaugat: 6 Noiembrie 2018
Actualizat: 6 Noiembrie 2018